\ 01feb2024(an), voor Bilthoven

\ EXECUTE en EVALUATE

\ Artikel in Forth Dimensions of BYTE magazin,
\ ca. 30 jaar geleden, gedateerd: 1 april.

: GOTO  >IN @
    BL-WORD FIND
    IF NIP EXECUTE EXIT
    THEN DROP
    >IN ! ;
: GOTO  BL-WORD COUNT EVALUATE ;
: GOTO  ' EXECUTE ;
\ ----- EVALUATE -----

\ Macro's

: ?EXIT if exit then ;     \ Gaat niet werken
: ?EXIT postpone if
    postpone exit
    postpone then ; immediate
: ?EXIT s" if exit then" evaluate ; immediate

\ Teller op de return stack
: R1+  r> 1+ >r ;       \ Gaat niet werken
: R1+  postpone r>
    postpone 1+
    postpone >r ; immediate
: R1+  s" r> 1+ >r" evaluate ; immediate
----- EXECUTE -----

\ KEY KEY? EMIT turn-key programma zijn "gevectord" via
\ de value's 'KEY 'KEY? 'EMIT APP
(*
0 value #NAMES
: ALLWORDS ( -- ) 0 to #names
  hor if cr then
  [ hot 8 cells bounds ] 2literal
  do i @
    begin
      dup lfa>n ( NFA )

      count 1F and
      type incr #names
      8 hor 7 and - spaces
      hx 40 hor < if cr then

      @ ( lnk@ )
      dup 0=
    until drop
    cell
  +loop #names ?dup if (.) 0 .r then ;
*)

16 varianten van WORDS in noForth t

' true value YES?
0 value #NAMES
: ()WORDS ( xt -- ) to yes? 0 to #names
  hor if cr then
  [ hot 8 cells bounds ] 2literal
  do i @
    begin
      dup lfa>n ( NFA )
      dup yes? execute
      if dup 
        count hx 1F and
        type incr #names
        8 hor 7 and - spaces
        hx 40 hor < if cr then
      then drop
      @ ( lnk@ )
      dup 0=
    until drop
    cell
  +loop #names ?dup if (.) 0 .r then ;
\ 1 alles en niets
: ALLWORDS ( -- ) ['] 0<> ()words ;
: NOWORDS ( -- ) ['] 0= ()words ;
\ 2 immediate
  : NFA> ( nfa -- cfa ) count hx 1F and + aligned ;
  :noname ( nfa -- 0|80 ) c@ hx 80 and ; to yes?
: IMMWORDS ( -- ) [ yes? ] literal ()words ;
\ 3 naamlengte
  0 value THIS
  :noname ( nfa -- flag ) c@ hx 1F and this = ; to yes?
: LENWORDS ( len -- ) to this [ yes? ] literal ()words ;
\ 4 vocabulary
  :noname ( nfa -- flag ) 1- c@ hx 7F and this = ; to yes?
: VOCWORDS ( voc# -- ) to this [ yes? ] literal ()words ;

  :noname ( nfa -- flag ) 1- c@ hx 80 < ; to yes?
: REDEFWORDS ( -- ) [ yes? ] literal ()words ;
\ 5 beginletter
  :noname ( nfa -- flag ) 1+ c@ this = ; to yes?
: CHWORDS ( ch -- ) upc to this [ yes? ] literal ()words ;
: ALFAWORDS ( -- ) hx 7f ch z 1+ ch a ch !
          2 for do i chwords loop next ;
\ 6 character in de naam
  :noname ( nfa -- flag ) count hx 1F and bounds this scan <> ; to yes?
: WITHWORDS ( ch -- ) upc to this [ yes? ] literal ()words ;
\ 7 woorden voor en na 'adr'
  :noname ( nfa -- flag ) this < ; to yes?
: BEFOREWORDS ( adr -- ) to this [ yes? ] literal ()words ;

  :noname ( nfa -- flag ) this > ; to yes?
: AFTERWORDS ( adr -- ) to this [ yes? ] literal ()words ;
\ 8 woordsoorten
  :noname ( nfa -- flag ) nfa> @+ = ; to yes?
: CODEWORDS ( -- ) [ yes? ] literal ()words ;

  :noname ( -- flag ) nfa> @ this = ; to yes?
: SIMILWORDS ( xt -- ) @ to this [ yes? ] literal ()words ;

  :noname ( -- flag ) nfa> @+ > ; to yes?
: NORMWORDS ( -- ) [ yes? ] literal ()words ;

  :noname ( nfa -- flag ) nfa> @+ < ; to yes?
: QUIRKWORDS ( -- ) [ yes? ] literal ()words ;

\ 9 enzovoort...
  :noname ( -- flag ) count swap c@ xor 7 and this = ; to yes?
: THREADWORDS ( nr -- ) to this [ yes? ] literal ()words ;

Overzicht

ALLWORDS  ( -- )     \ Alle woorden
NOWORDS   ( -- )     \ Geen enkel woord
IMMWORDS  ( -- )     \ Immediate woorden
LENWORDS  ( len -- )   \ Woorden met namen van 'len' tekens
VOCWORDS  ( voc# -- )   \ Woorden in vocabulary nr 'voc#'
REDEFWORDS ( -- )     \ Namen die niet uniek zijn
CHWORDS   ( ch1 -- )   \ Woorden met namen die beginnen met 'ch1'
ALFAWORDS  ( -- )     \ Alle woorden alfabetisch op 1e letter
WITHWORDS  ( ch -- )    \ Woorden met 'ch' in de naam
BEFOREWORDS ( adr -- )   \ Voor 'adr' gecompileerde woorden
AFTERWORDS ( adr -- )   \ Na 'adr' gecompileerde woorden
CODEWORDS  ( -- )     \ Gewone assembler woorden (primitieven)
SIMILWORDS ( xt -- )    \ Woorden met dezelfde doer
NORMWORDS  ( -- )     \ Normale forthwoorden
QUIRKWORDS ( -- )     \ Afwijkende woorden, zoals kangoeroes
THREADWORDS ( thread# -- ) \ Woorden in de draad 'thread#'
\ <><>